VRV IV-Q

Được thiết kế cho mục đích thay thế, VRV IV-Q là hệ thống điều hòa không khí lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng đồng thời tiết kiệm năng lượng.
Tái sử dụng đường ống hiện hữu
Tăng công suất và số lượng dàn lạnh
Tự động nạp môi chất lạnh

Danh mục: