Ống thông gió

Ống thông gió hãng Eurowind- Việt Nam, được sản xuất bằng tôn Hoa Sen đầy đủ độ dày và kích cỡ.