Refron R22 Ấn Độ

Gas Refron R22

Đóng gói: 13.6Kg/Bình và 22.7Kg/bình
Xuất xứ: Ấn Độ