Refron R410a Ấn Độ

– Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-410A; A1 Safety Classification

– Trọng lượng : 11,35 kg

– Nơi sản xuất :  Ấn độ