Vật tư phụ khác

Băng cuốn, băng bạc, băng dính trong, keo silicon, zoăng xốp, keo dog xuất xứ Việt Nam và Trung Quốc….