Mafron R22 Ấn Độ

Giá:1.950.000

  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường
  • Cảnh báo:  Tránh tiếp xúc với da và mắt
  • Dầu lạnh tương thích: PGA  – Suniso 3Gs, 4Gs, 5Gs