Mafron R410a Ấn Độ

Giá:1.680.000

  • Loại: HFC – hydrofluorocarbon
  • Trình bày: 11.3/Bình
  • Xuất sứ : Ấn Độ – Tập đoàn NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED, BHESTAN, SURAT 395023, INDIA.